หมู่บ้านลับๆ สถาปัตยกรรมสไตล์สเปน “หมู่บ้านพาโตเนส”(Patones)

หมู่บ้านพาโตเนส (Patones) เป็นหมู่บ้านในเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในหุบเขา อยู่ระหว่างพรมแดนธรรมชาติของเมืองมาดริดและเมืองกวาดาลาฮาราแห่งประเทศสเปน หมู่บ้านพาโตเนสที่แทบไม่มีผู้คนสังเกตเห็นเลยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดดเดี่ยวจากหมู่บ้านแห่งอื่นๆ เพราะตั้งอยู่บนช่องเขาที่ถูกหุบเขาบางส่วนบดบัง ทำให้พาโตเนสเป็นหมู่บ้านที่เหมือนถูกหยุดเวลาไว้ และสถาปัตยกรรมภายในและอาคารบ้านเรือนต่างๆ ยังคงดั้งเดิม แม้ว่าพาโตเนสจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็เป็นเมืองที่มีสภาและเขตเทศบาลของตัวเอง หมู่บ้านพาโตเนสตั้งอยู่ในระดับความสูงประมาณ 834 เมตร มีระยะทางมาจากมาดริดกว่า 60 กิโลเมตร ผลสำรวจประชากรในหมู่บ้านปี 2018 พบว่ามีผู้คนอยู่อาศัยเพียง 523 คน เท่านั้น ประวัติความเป็นมาของชื่อเมือง ค้นพบในสมัยศตวรรษที่ 18 ว่า ชื่อ “พาโตเนส” มาจากชื่อสกุลของครอบครัวที่มาตั้งถิ่นฐานกลุ่มแรกที่ชื่อว่า “Paton” ซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยจากการบุกรุกของชาวมุสลิม คำว่าพาโตเนสมาจากภาษาไอบีเรียน การมีอยู่ของหมู่บ้านพาโตเนสถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 แต่มีความเชื่อว่าหมู่บ้านพาโตเนสเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาที่อาหรับบุกคาบสมุทรไอบีเรียน ทำให้ผู้คนในสมัยนั้นต้องหาที่หลบภัยและเลือกภูเขาเป็นที่ตั้งรกราก จากนั้นก็เกิดเป็นเมืองและมีการเลือกผู้ปกครองคือกษัตริย์ที่มีชื่อว่า “King of Los Patones” หรือ “กษัตริย์แห่งลอสพาโตเนส” สืบเนื่องมาจนถึงศตวรรษที่ 18 ระบบปกครองเมืองจึงเปลี่ยนไป หมู่บ้านพาโตเนสเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในการอธิบาย “สถาปัตยกรรมสีดำ” (black architecture) คือลักษณะสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนที่มีถนนคดเคี้ยวและบ้านเรือนที่สร้างจากหินชนวน ปัจจุบันหมู่บ้านพาโตเนสเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยว เต็มไปด้วยที่พักและเกสต์เฮาส์กลิ่นอายชนบท […]

Continue reading